IMEI numarasına sahip cihazların kaydı için 100 TL harç ödenecek

Kaçak yolla yurda sokulan cep telefonlarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre IMEI numarasına sahip cihazların pasaport kayıtlarının yapılabilmesi için önce 100 TL harç ödenmesi gerekiyor. Eğer yurtdışından telefon getirdiyseniz kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırdığınıza dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekiyor.

T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Basın ile ilişkiler Müdürlüğü

Konu: Yurt dışından getirilen elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasında yapılan uygulama değişikliğine ilişkin basın açıklaması 18.06.2012

BASIN AÇIKLAMASI

15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden önce, Vergi Dairelerine 100 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

15.06.2012 tarihinde, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar Kurumumuzca durdurulmuş olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemine, 19.06.2012 tarihi itibarı ile Abone Kayıt Merkezleri tarafından yukarıda belirtilen biçimde yeniden başlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorum yapın